Afvoer van lampen en batterijen

Afvoer van elektrische en elektronische apparatuur

Door de verkoop van elektrische en elektronische apparatuur zijn wij ertoe verplicht u op het volgende te wijzen:
Als verbruiker bent u volgens de Duitse elektrowet (ElektroG) verplicht om uitgediende armaturen en verlichtingsmiddelen op deskundige en voorgeschreven wijze af te voeren. Derhalve mogen, met uitzondering van gloeilampen en halogeenlampen,

 • lampen en armaturen
 • compacte fluorescentielampen met of zonder voorschakelapparaat
 • Spaarlampen
 • fluorescentielampen (fluorescentiebuizen)
 • ontladingslampen (o.a. metaaldamplampen)
 • LED-lampen

niet in het huisvuil worden gegooid.

Mogelijkheden van teruggave van uitgediende apparatuur

Uw uitgediende apparatuur kunt u inleveren bij verzamelpunten van de publiekrechtelijke verantwoordelijke voor afvalverwijdering of bij de door de fabrikant of verkoper volgens de elektrowet ingerichte inleveringspunten. In het onlineregister vindt u verzamel- en inleveringspunten waar u uw uitgediende apparatuur kunt afgeven.

Naar het onlineregister voor batterijen: https://www.bebat.be/nl/collectionpoints

Naar het onlineregister voor lampen & armaturen: https://www.recupel.be/nl/waar-naartoe/#

Wanneer u apparatuur teruggeeft die gevoelige persoonlijke gegevens bevat of kan bevatten, bent u als verbruiker zelf verantwoordelijk voor het wissen van dergelijke gegevens.

Doorgestreepte vuilnisbak

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op wielen volgens bijlage 3 van de Duitse elektrowet (ElektroG) wijst er u als verbruiker op dat u elektrische en elektronische apparatuur na gebruik gescheiden van niet-gesorteerd vuilnis, vooral dan huisvuil, moet afvoeren. Indien uw uitgediende apparatuur oude batterijen of accu's bevat die kunnen worden verwijderd, dan moeten deze uit de uitgediende apparatuur worden genomen en afzonderlijk worden afgegeven. Oude batterijen en accu's horen ook niet in het huisvuil. Meer informatie vindt u onder Afvoer van batterijen.

Breukglas van spaarlampen – de juiste omgang en afvoer                   

Spaarlampen bevatten een geringe hoeveelheid kwikzilver, betekenen echter geen gevaar voor uw gezondheid, omdat de hoeveelheden aan kwikzilver onder de wettelijke voorschriften liggen. Bovendien bevatten spaarlampen waardevolle, herbruikbare stoffen zoals het luminescentiemateriaal of de elektronische onderdelen. Neem wanneer een spaarlamp breekt de volgende voorzorgsmaatregelen:

 1. Voorkom huidcontact met de scherven!
 2. Raap de scherven voorzichtig met een vochtige doek, met plakband of stevig papier op.
 3. Gebruik geen stofzuiger om de scherven weg te zuigen!
 4. Verpak de scherven luchtdicht in een plasticzak of een dichtschroefbaar inmaakglas.
 5. Wis de bodem daarna met een vochtige doek.
 6. Verlaat de kamer gedurende ten minste 15 minuten en verlucht deze gedurende ten minste 20 à 30 minuten.
 7. Breng de scherven in de plasticzak of in het inmaakglas naar een verzamelpunt voor schadelijke stoffen.

Voor een deskundige afvoer van uw scherven en niet meer functionerende spaarlampen brengt u deze naar de daarvoor bestemde verzamelpunten, speciaalzaken of de fabrikant. Ze horen niet in het huisvuil en ook niet in het oud glas.

 

Afvoer van batterijen en accu's

We zijn ertoe verplicht, u op het volgende te wijzen:
Als verbruiker bent u volgens de Duitse batterijwet (BattG) wettelijk verplicht om lege batterijen en accu's zoals voorgeschreven af te voeren.

Batterijen bevatten waardevolle en herbruikbare materialen zoals zink, ijzer, aluminium, lithium en zilver. Bovendien kunnen ze zwaar metaal zoals kwikzilver, cadmium en lood bevatten. Deze kunnen bij ondeskundige opslag of afvoer schade toevoegen aan het milieu en de gezondheid. Alleen door een reglementaire afvoer en opslag van batterijen kunnen de voornoemde schaden/uitwerkingen worden vermeden.

Mogelijkheden van teruggave van uitgediende apparatuur

Batterijen en accu's kunnen na gebruik aan de verkoper of bij de daarvoor bestemde inleveringspunten gratis worden teruggegeven. Bijgevolg hebben lege batterijen en accu's in het huisvuil niets te zoeken. Dit geldt voor alle batterijen en accu's, om het even of ze oplaadbaar zijn of niet, welke vorm, grootte, massa, stoffelijke samenstelling of gebruik ze hebben. Oude apparatuur waarin batterijen of accu's vast zijn ingebouwd, en dus niet van elkaar kunnen worden gescheiden, dient bij een verzamelpunt voor elektrische apparatuur te worden afgegeven.

Doorgestreepte vuilnisbak

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op wielen wijst er u als verbruiker op dat uw batterijen en accu's na gebruik gescheiden van niet-gesorteerd vuilnis, vooral dan huisvuil, moeten worden afgevoerd. Op grond van hun schadelijke stoffen mogen batterijen en accu's niet met het huisvuil worden afgevoerd. Het teken onder de doorgestreepte vuilnisbak duidt aan welke zware metalen uw batterij of accu bevat en is beslissend voor de gescheiden afvoer.

De volgende tekens die u onder de doorgestreepte vuilnisbak vindt, hebben de volgende betekenis:
Cd= batterij bevat meer dan 0,002 massapercentage cadmium
Hg= batterij bevat meer dan 0,0005 massapercentage kwikzilver
Pb= batterij bevat meer dan 0,004 massapercentage lood

Laatst bekeken